Zaleśny Leszek

- Statut publicznej szkoły podstawowej


Statut publicznej szkoły podstawowej

Statut publicznej szkoły podstawowej

Zaleśny Leszek

Wzór Statutu publicznej szkoły podstawowej - zgodny z aktualnymi przepisami prawa oświatowego obowiązującymi od roku szkolnego 2016/2017 to jeden z najważniejszych dokumentów w szkole. Nie musisz opracowywać statutu – otrzymujesz gotowy wzór, przygotowany zgodnie z przepisami i regulacjami, które dopiero niedawno weszły w życie. Sprawdź, w jaki sposób powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany statut szkoły podstawowej.Multimedia - pozostałe

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

Skrzyński Dariusz

Publikacja opisuje sytuację prawną dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli na innych stanowiskach kierowniczych w okresie wdrażania reformy oświatowej. Nie wszyscy utrzymają stanowiska. Omawia zasady przedłużania kadencji dyrektorów szkół i postępowania przy odwołaniu wicedyrektorów. Ponadto zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wzory dokumentów do wykorzystania.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Statut branżowej szkoły I stopnia Aktualny od 1 września 2020

Statut branżowej szkoły I stopnia Aktualny od 1 września 2021

Zaleśny Leszek

Wzór Statutu zasadniczej szkoły zawodowej to gotowy dokument, który możesz wykorzystać w swojej szkole. Zawiera podstawowe regulacje dotyczące funkcjonowania placówki, organizacji pracy oraz wiele innych gotowych zapisów. Sprawdź, w jaki sposób ułatwi Ci pracę gotowy wzór statutu! Multimedia - edukacja

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Przekształcenia szkół w obliczu reformy w pytaniach i odpowiedziach

Przekształcenia szkół w obliczu reformy w pytaniach i odpowiedziach

Łyszczarz Michał

Publikacja dostarcza gotowe wzory dokumentów do wykorzystania przy tworzeniu nowej sieci szkół w gminie i powiecie. Przedstawia harmonogram czynności do wykonania przed 31 marca 2017 r. z punktu widzenia obowiązków jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane przekształceniem i tworzeniem planu postępowania ze szkołami w okresie przejściowym reformy oświatowej, czyli do 31 sierpnia 2019 r.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Jak zorganizować współpracę szkoły z policją by pomagać a nie straszyć uczniów?

Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów?

Celuch Małgorzata

Bardzo często dyrektorzy zastanawiają się, czy w danej sytuacji powinni powiadomić policję, czy nawet wezwać funkcjonariusza do szkoły. Często obawiają się, że interwencja okaże się bezzasadna lub zaszkodzi reputacji szkoły w środowisku. Wskazówki zawarte w poradniku pozwolą uniknąć tych wątpliwości. Pomocne będą wykaz uprawnień i obowiązków funkcjonariusza na terenie szkoły oraz przykłady sytuacji, w których interwencja policji jest konieczna.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

BPH w placówkach oświatowych

BPH w placówkach oświatowych

Celuch Małgorzata

Bhp w placówkach oświatowych to dla dyrektorów kompendium wiedzy z zakresu bhp. Publikacja uwzględnia przepisy bhp dla wszystkich typów placówek oświatowych oraz najnowsze uwarunkowania prawne wynikające z reformy oświaty 2017.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka