Skrzyński Dariusz

- Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad


Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad

Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad

Celuch Małgorzata

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki organizują wycieczki oraz imprezy na nowych zasadach. Książka Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organizacja, dokumentacja, terminy to kompendium wiedzy, dzięki któremu każdy dyrektor i nauczyciel zyska pewność, że realizuje swoje obowiązki zgodnie z prawem i właściwie je dokumentuje. Ponadto Czytelnik zyska gotowe procedury w razie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji podczas wycieczki, w jaki sposób np. spożywanie alk

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2020 r

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2021 r.

Kowalski Michał

Publikacja to kompendium wiedzy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w placówkach oświatowych. Zawiera istrukcje badania prawa do otrzymania trzynastki oraz wyjaśnienienia dotyczące obliczania jej wysokości dla nauczycieli oraz pracowników niepedagocznych. Poznasz odpowiedzi, dzięki którym unikniesz błędów i wypłacisz trzynastki w terminie.

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Umowy na czas określony w przedszkolu

Umowy na czas określony w przedszkolu

Skrzyński Dariusz

Nowe zasady stosowania, praktyczne zasady postępowania oraz wzory dokumentów. Stan prawny na dzień 22 lutego 2016 r. Dotychczasowe zasady stosowania umów na czas określony w przedszkolu. Zmiana zasad stosowania umów na czas określony w przedszkolu. Wpływ zmian na umowy na czas określony trwające w dniu 22 lutego 2016 r. Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia na podstawie umów na czas określony po 22 lutego 2016r. WZORY DOKUMENTÓW. Akty prawne. Materiały na płycie są zap

Wydawnictwo: Bliżej Przedszkola

Przewodnik po ochronie danych osobowych Vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej

Przewodnik po ochronie danych osobowych Vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej

Skrzyński Dariusz

Przewodnik po ochronie danych osobowych to publikacja skierowana do dyrektorów i nauczycieli wszystkiego typu szkół i przedszkoli. Autor prowadzi Czytelnika krok po kroku po zawiłych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W prosty sposób tłumaczy, jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych w oświacie ma dyrektor, a jakie nauczyciel. Na przykładach omawia też szczególne przypadki związane z ochroną danych osobowych, które mogą zdarzyć się w szkole. Wyjaśnia

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

Skrzyński Dariusz

Publikacja opisuje sytuację prawną dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli na innych stanowiskach kierowniczych w okresie wdrażania reformy oświatowej. Nie wszyscy utrzymają stanowiska. Omawia zasady przedłużania kadencji dyrektorów szkół i postępowania przy odwołaniu wicedyrektorów. Ponadto zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wzory dokumentów do wykorzystania.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Reforma oświaty praktyczne rady

Reforma oświaty praktyczne rady

Winczewska Bożena

Kompendium wiedzy dotyczące nowych przepisów oświatowych - tych, które dopiero zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publikacja zawiera szczegółowo omówione zmiany w Karcie Nauczyciela oraz ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe, oraz odpowiedzi na wątpliwości i problemy dyrektorów związane z nowymi przepisami. Eksperci odpowiadają na 29 pytań dyrektorów szkół z każdej dziedziny jej pracy, w związku z reformą ośw

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Przekształcenia szkół w obliczu reformy w pytaniach i odpowiedziach

Przekształcenia szkół w obliczu reformy w pytaniach i odpowiedziach

Łyszczarz Michał

Publikacja dostarcza gotowe wzory dokumentów do wykorzystania przy tworzeniu nowej sieci szkół w gminie i powiecie. Przedstawia harmonogram czynności do wykonania przed 31 marca 2017 r. z punktu widzenia obowiązków jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane przekształceniem i tworzeniem planu postępowania ze szkołami w okresie przejściowym reformy oświatowej, czyli do 31 sierpnia 2019 r.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Skrzyński Dariusz

Publikacja szczegółowo omawia zasady funkcjonowania i organizacji świetlicy szkolnej w nowym systemie oświaty. Ekspert omówił raport NIK, pokazujący błędy w funkcjonowaniu świetlic. Ponadto materiał zawiera przykładowy regulamin świetlicy, gotowy do wykorzystania w szkole oraz listę kontrolną z 58 zagadnieniami do weryfikacji.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Przewodnik po ochronie danych osobowych

Przewodnik po ochronie danych osobowych

Skrzyński Dariusz

W aktualnej wersji Przewodnika po ochronie danych osobowych znajduje się kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w placówce oświatowej według aktualnego stanu prawnego. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych i obowiązkami dyrektora i nauczyciela w tym zakresie. Omawia konkretne sytuacje związane z ochrona danych osobowych, które mogą zdarzyć się w szkole. Dodatkowo w publikacji znajduje się wiele gotowych wz

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Prawo autorskie w oświacie

Prawo autorskie w oświacie

Skrzyński Dariusz

W szkole również dochodzi do łamania praw autorskich, bowiem nauczyciel w swojej pracy wykorzystuje utwory, a wiele z nich jest utworami chronionymi. Wciąż aktualne pozostaje pytanie, kiedy nauczyciel może bezpłatnie korzystać z cudzej twórczości? Warto poznać zasady wykorzystywania materiałów autorskich w oświacie. Tym bardziej, że od 20 listopada 2015 r. obowiązują zmiany w tym obszarze. Publikacja pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian. Materiał, oprócz wyja

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka